За RTM Automation

RTM Automation е инженерна компания с опит в реализацията на проекти в областта на автоматизацията. Компанията работи в три направления.

Първата основна дейност е изработването на проекти в сферата на електротехниката. Освен стандартните проекти в жилищното строителство и еднофамилните къщи, фирма RTM Automation изработва много проекти в сферата на автоматизацията и управлението, както за промишлени обекти , така и за дейности в сферата на сградната автоматизация и BMS.

Втората основна дейност е програмиране на PLC контролери за управление, изграждане на SCADA системи, както и цялостна визуализация на работните процеси. RTM Automation разработва нови и сложни високотехнологични управления с визуализация и механизъм на работа по възможно най-опростения начин с лесен и user-friendly интерфейс. Изградени са редица обекти като управление на машини, управление на басейни и СПА центрове, както и контрол и управление на ОВиК системи, осветления и редица други управления на големи обекти.

Третата основна дейност е дистрибуцията на електроапаратура, PLC контролери и автоматика. Фирма RTM-Automation е технологичен партньор на  системите за автоматизация и сложните технологични решения в индустрията.

Предлаганите артикули в сферата на електротехниката:

  1. PLC контролери
  2. Електроапаратура
  3. Системи за енергиен мениджмънт
  4. Soft Starters на фирма
  5. Честотни регулатори
  6. Табла
Прочети повече

Поддръжка

Фирма РТМ Аутомейшън предлага като услуга, поддръжка на вече изработените от нея проекти и инсталации в сферата на автоматиката. Можем да предложим и поддръжка на изградени инсталации с автоматика от други фирми, така че да съживим стари съоръжения или да възобновим работата на отговорни обекти.

Read More

Типове проекти за изграждане управлението на машини

Проектите за изграждане управление на машини се два основни типа: Използването на контролерите за управление PLC+HMI. Използването на собствени, конструирани от фирма РТМ Аутомейшън контролери за управление. Тук са включени разработка на платки, програмиране на процесори, изработка на кутии и др. Контролерите позволяват изработка на управление за машини в най-различни сфери и със широк спектър от задачи. PLC за управление […]

Автоматизация за ОВиК

В сферата на ОВиК и управление на топлината енергия, нуждата от PLC контролери за управление е най-голяма. С помощта на правилните алгоритми е възможно да се постигат значителни икономии при консумирането на енергия за отопление и вентилация на сградите. Възможни са няколко варианта на управление Комбинация от няколко PLC контролера за управление на BMS на сгради. PLC за обекти. Touch […]

Управление на осветлението на индустриални обекти

Използването на PLC изведе на преден план, нова дейност в портфолиото на фирмата, а именно управление на ОСВЕТЛЕНИЕТО на индустриални обекти. За изработването на добре работещо управление на осветлението е нужно Изготвяне на светотехнически изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен и работещ Ел.проект съгласно техниката, която […]

Необходими условия за изграждането на обекти с PLC управление

За изработването на добре работещо управление на даден обект е нужно: Изготвяне на ел. проект и съпътстващите го изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен, работен проект съгласно техниката, която е избрана за използване в конкретният обект; Програмиране на PLC и задаване на съответните параметри, и функции за управление; Фирма РТМ Аутомейшън изгражда управления на […]

Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проектното предложение подадено от РТМ АУТОМЕЙШЪН ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе одобрено. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа административният договор за предоставяне […]

EMOTRON

Фирма RTM предлага богата гама многофункционални честотни регулатори на шведската конпания CG Drives and Automation.

CHINT

CHINT е водещa фирма на световно ниво за производство на електроапаратура за високо, средно и ниско напрежение. Фирмата е класирана на 15-то място в Топ 100 на китайските фирми според списание “Форбс”. CHINT е оценена като номер 1 в електроразпределението и производството на апаратура за защита и контрол в Китай.