Начало
Богати функции – истински много целеви контролер

Богати функции – истински много целеви контролер

  • Вградени графики, датчици, автоматично настройване на PID, таблици с данни и анализ на данните, предварително зададени примери за работа.

  • Контролерите подържат media файлове за видео, аудио, PDF преглед на документи, както и разполагат с вградени говорители.
  • UniApps ™ – Достъпа до екрана за визуализация може да се използва за редактиране на данни, мониторинг, следене и отстраняване на грешки и много други.
  • Защита: става чрез задаването на парола за защита на няколко нива на достъп
  • Аларми: вградена система по ANSI/ISA стандарт

Communications DataCom with any device
CANopen, CAN Layer2, MODBUS, EtherNetIP, SNMP Agent/Trap, VNC Client, FTP Server/Client, Web Server, e-mail, SMS messaging, modems, GPRS/GSM, Remote Access via VNC. Implement any serial RS232/485, TCP/IP, or CANbus third-party protocols via Message Composer