Начало
Серията Vision ™

Серията Vision ™

Контролерите от серията Vision са подходящи за всички проекти от изграждането на модерни машини до сложни и големи проекти изискващи сериозна автоматика.
При тях контролера и екрана с визуализацията е вграден в
един корпус. Към тях могат да се добавят I / О разширителни модули. В практиката контролерите от серията Vision са се доказали като много надеждни, гъвкави и рентабилни.
Много добра тяхна особеност е приложенията за дистанционен достъп и контрол. Тези приложения са достъпни както я Google Play така и като приложения за Apple.