Начало
Типове проекти за изграждане управлението на машини

Типове проекти за изграждане управлението на машини

Проектите за изграждане управление на машини се два основни типа:

  1. Използването на контролерите за управление PLC+HMI.
  2. Използването на собствени, конструирани от фирма РТМ Аутомейшън контролери за управление. Тук са включени разработка на платки, програмиране на процесори, изработка на кутии и др.

Контролерите позволяват изработка на управление за машини в най-различни сфери и със широк спектър от задачи.

  • PLC за управление на процес със стъпкови двигатели,
  • PLC за прости процеси,
  • Touch Screen контролери за управление на сложни процеси.

В зависимост от избраните функции, като големина на екрана, добавени входно изходни модули, добавяне на комуникационни платки, PLC контролерите могат да управляват:

  • Поточни линии с много на брои изпълнителни механизми;
  • Имат възможност за връзка между много на брой контролери и обща комуникация между тях. Като предават информация между няколко поточни линии и по този начин се осъществява по прецизен контрол върху автоматизираните процеси.

Допълнителните функции

  • Графично изразяване на работните процеси;
  • Запис в  SD карта на събраната информация (брой произведени продукти и др.), в някой от версиите на контролерите е възможно сваляне на информацията през FTP  сървър;
  • Дистанционен контрол и управление чрез Internet, през телефон, компютър, таблет и др.