За RTM Automation

За RTM Automation

RTM Automation е инженерна компания с опит в реализацията на проекти в областта на автоматизацията. Компанията работи в три направления.

Първата основна дейност е изработването на проекти в сферата на електротехниката. Освен стандартните проекти в жилищното строителство и еднофамилните къщи, фирма RTM Automation изработва много проекти в сферата на автоматизацията и управлението, както за промишлени обекти , така и за дейности в сферата на сградната автоматизация и BMS.

Втората основна дейност е програмиране на PLC контролери за управление, изграждане на SCADA системи, както и цялостна визуализация на работните процеси. RTM Automation разработва нови и сложни високотехнологични управления с визуализация и механизъм на работа по възможно най-опростения начин с лесен и user-friendly интерфейс. Изградени са редица обекти като управление на машини, управление на басейни и СПА центрове, както и контрол и управление на ОВиК системи, осветления и редица други управления на големи обекти.

Третата основна дейност е дистрибуцията на електроапаратура, PLC контролери и автоматика. Фирма RTM-Automation е технологичен партньор на  системите за автоматизация и сложните технологични решения в индустрията.

Предлаганите артикули в сферата на електротехниката:

  1. PLC контролери
  2. Електроапаратура
  3. Системи за енергиен мениджмънт
  4. Soft Starters на фирма
  5. Честотни регулатори
  6. Табла