Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проектното предложение подадено от РТМ АУТОМЕЙШЪН ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе одобрено. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа административният договор за предоставяне […]

EMOTRON

Фирма RTM предлага богата гама многофункционални честотни регулатори на шведската конпания CG Drives and Automation.

CHINT

CHINT е водещa фирма на световно ниво за производство на електроапаратура за високо, средно и ниско напрежение. Фирмата е класирана на 15-то място в Топ 100 на китайските фирми според списание “Форбс”. CHINT е оценена като номер 1 в електроразпределението и производството на апаратура за защита и контрол в Китай.