Инженеринг

Инженеринг

Комбинацията от проектиране, програмиране, поддръжка и предлагане на електроапаратура, логично довежда до предлагането и на услуга инжeнеринг от фирма РТМ Аутомейшън. 

При изграждането на всеки един обект в от сферата на автоматизацията до електроинсталациите и таблата, може да участваме с изработка или авторски контрол над дадените съоръжения.

Това спомага на фирми с по –голям персонал или с голям брой поддържащ персонал да изградят сами съоръженията си, но чрез консултантска дейност от РТМ Аутомейшън съоръженията да заработят и да бъдат изправни, а персонала да придобие нови умения или съответните служители по поддръжката, да усвоят обекта още по време на инсталирането на техниката.

Това спомага за правилното експлоатиране във времето, както и удължава драстично живота на системата изградена с автоматика.