Автоматизация

RTM Automation е инженерна компания с опит в реализацията на проекти в областта на автоматизацията. 

Oсновна дейност е програмиране на PLC контролери за управление, изграждане на SCADA системи, както и цялостна визуализация на работните процеси. Начина това да бъде осъществено и реализирано поправилният и работещ начин е опита в проектирането на различни нива, от индустрия и обществени сгради до частни домове.

Нашият екип разполага със свидетелство за пълна проектантска правоспособност в част ЕЛ. Благодарение на  това се изработват  проекти в няколко направления.

  1. Обществени сгради, складове и магазини;
  2. Инфраструктурни проекти;
  3. Жилищно строителство;
  4. Индустриални и промишлени приложения;
  5. Работни проекти за изграждане на обекти, сгради и автоматизация, дори да не се налага официална проектна документация, а само работна за правилно изработване на конкретния обект