Типове проекти за изграждане управлението на машини

Проектите за изграждане управление на машини се два основни типа: Използването на контролерите за управление PLC+HMI. Използването на собствени, конструирани от фирма РТМ Аутомейшън контролери за управление. Тук са включени разработка на платки, програмиране на процесори, изработка на кутии и др. Контролерите позволяват изработка на управление за машини в най-различни сфери и със широк спектър от задачи. PLC за управление […]

Автоматизация за ОВиК

В сферата на ОВиК и управление на топлината енергия, нуждата от PLC контролери за управление е най-голяма. С помощта на правилните алгоритми е възможно да се постигат значителни икономии при консумирането на енергия за отопление и вентилация на сградите. Възможни са няколко варианта на управление Комбинация от няколко PLC контролера за управление на BMS на сгради. PLC за обекти. Touch […]

Управление на осветлението на индустриални обекти

Използването на PLC изведе на преден план, нова дейност в портфолиото на фирмата, а именно управление на ОСВЕТЛЕНИЕТО на индустриални обекти. За изработването на добре работещо управление на осветлението е нужно Изготвяне на светотехнически изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен и работещ Ел.проект съгласно техниката, която […]

Необходими условия за изграждането на обекти с PLC управление

За изработването на добре работещо управление на даден обект е нужно: Изготвяне на ел. проект и съпътстващите го изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен, работен проект съгласно техниката, която е избрана за използване в конкретният обект; Програмиране на PLC и задаване на съответните параметри, и функции за управление; Фирма РТМ Аутомейшън изгражда управления на […]