Типове проекти за изграждане управлението на машини

Проектите за изграждане управление на машини се два основни типа: Използването на контролерите за управление PLC+HMI. Използването на собствени, конструирани от фирма РТМ Аутомейшън контролери за управление. Тук са включени разработка на платки, програмиране на процесори, изработка на кутии и др. Контролерите позволяват изработка на управление за машини в най-различни сфери и със широк спектър от задачи. PLC за управление […]

Автоматизация за ОВиК

В сферата на ОВиК и управление на топлината енергия, нуждата от PLC контролери за управление е най-голяма. С помощта на правилните алгоритми е възможно да се постигат значителни икономии при консумирането на енергия за отопление и вентилация на сградите. Възможни са няколко варианта на управление Комбинация от няколко PLC контролера за управление на BMS на сгради. PLC за обекти. Touch […]

Управление на осветлението на индустриални обекти

Използването на PLC изведе на преден план, нова дейност в портфолиото на фирмата, а именно управление на ОСВЕТЛЕНИЕТО на индустриални обекти. За изработването на добре работещо управление на осветлението е нужно Изготвяне на светотехнически изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен и работещ Ел.проект съгласно техниката, която […]

Необходими условия за изграждането на обекти с PLC управление

За изработването на добре работещо управление на даден обект е нужно: Изготвяне на ел. проект и съпътстващите го изчисления; Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението; Изработване на точен, работен проект съгласно техниката, която е избрана за използване в конкретният обект; Програмиране на PLC и задаване на съответните параметри, и функции за управление; Фирма РТМ Аутомейшън изгражда управления на […]

Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проектното предложение подадено от РТМ АУТОМЕЙШЪН ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе одобрено. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа административният договор за предоставяне […]

EMOTRON

Фирма RTM предлага богата гама многофункционални честотни регулатори на шведската конпания CG Drives and Automation.

CHINT

CHINT е водещa фирма на световно ниво за производство на електроапаратура за високо, средно и ниско напрежение. Фирмата е класирана на 15-то място в Топ 100 на китайските фирми според списание “Форбс”. CHINT е оценена като номер 1 в електроразпределението и производството на апаратура за защита и контрол в Китай.