Начало
Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проектното предложение подадено от РТМ АУТОМЕЙШЪН ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе одобрено. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от № BG16RFOP002-2.073-2447-C01 на 06.07.2020.

Информация за проектът:

Наименование –  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 7 500 лв., от които 6 375 лв. европейско и  1 125 лв. национално съфинансиране.

Начало: 6.07.2020 г.

Край: 6.10.2020 г.

публикувано 07.07.2020г.