Начало
Автоматизация за ОВиК

Автоматизация за ОВиК

В сферата на ОВиК и управление на топлината енергия, нуждата от PLC контролери за управление е най-голяма. С помощта на правилните алгоритми е възможно да се постигат значителни икономии при консумирането на енергия за отопление и вентилация на сградите.

Възможни са няколко варианта на управление

  1. Комбинация от няколко PLC контролера за управление на BMS на сгради.
  2. PLC за обекти.
  3. Touch Screen контролери за управление на индивидуални устройства като – Климатични камери, отопление на бойлери, управление на Соларни инсталации и др.

В зависимост от избраните функции, като големина на екрана, добавени входно изходни модули, добавяне на комуникационни платки, PLC контролерите могат да управляват:

  • ОВиК инсталации с много на брои изпълнителни механизми;
  • Имат възможност за връзка между много на брой контролери и обща комуникация между тях. Като предават информация между няколко ОВиК обекта и по този начин се осъществява по прецизен контрол върху автоматизираните процеси.

Допълнителните функции

  • Графично изразяване на работните процеси;
  • Запис в  SD карта на събраната информация (брой произведени продукти и др.), в някой от версиите на контролерите е възможно сваляне на информацията през FTP  сървър;
  • Дистанционен контрол и управление чрез Internet, през телефон, компютър, таблет и др.