Начало
Необходими условия за изграждането на обекти с PLC управление

Необходими условия за изграждането на обекти с PLC управление

За изработването на добре работещо управление на даден обект е нужно:

  • Изготвяне на ел. проект и съпътстващите го изчисления;
  • Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението;
  • Изработване на точен, работен проект съгласно техниката, която е избрана за използване в конкретният обект;
  • Програмиране на PLC и задаване на съответните параметри, и функции за управление;

Фирма РТМ Аутомейшън изгражда управления на редица видове дейности като:

  • Изграждане на управление към помпена станция
  • Изграждане на управление за птицеферма
  • Изграждане на управление за SPA центрове
  • Изграждане на управление за Басейни и Аквапаркове