Начало
Управление на осветлението на индустриални обекти

Управление на осветлението на индустриални обекти

Използването на PLC изведе на преден план, нова дейност в портфолиото на фирмата, а именно управление на ОСВЕТЛЕНИЕТО на индустриални обекти.

За изработването на добре работещо управление на осветлението е нужно

 • Изготвяне на светотехнически изчисления;
 • Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението;
 • Избиране на подходящият контролер за управление на осветлението;
 • Изработване на точен и работещ Ел.проект съгласно техниката, която е избрана за използване в конкретният обект;
 • Програмиране на PLC и задаване на съответните параметри, и функции за управление;

За управление на осветлението ние използваме

 1. Управление по протокол DALI
  • Чрез използване на контролерите PLC;
  • Чрез използването на  фабрични контролери за DALI от наложилите се в областта световни производители;
  • Локални DALI мрежи без използването на скъпи контролери;
 2. Управление на осветлението по други протоколи или чрез дискретни, или аналогови сигнали;
 3. WiFi сградна автоматизация;
 4. Управление на улично осветление;

При изработката на проектите се изпълняват всички изисквания.